Thông tin cho khách du lịch tại Nhật Bản


Các hệ thống và dịch vụ sau đây sẽ giúp cho những du khách không sử dụng tiếng Nhật vẫn có thể thưởng thức chuyến đi đầy thú vị và thoải mái.
Mạng lưới thông tin tham quan du lich nhat ban Nhật Bản:

Khi đang du lich nhat ban, bạn hãy tận dụng lợi thế của mạng lưới thông tin tham quan Nhật Bản toàn quốc với hơn 300 của hàng. Mỗi trung tâm “V” là một nguồn thông tin cho khu vực mà nó đại diện. Các trung tâm "V" thường được đặt tại các ga tàu điện hoặc trung tâm thành phố và dễ dàng nhận biết bởi logo và một dấu chấm hỏi màu đỏ với từ “Information”.

Chương trình hướng dẫn du khách:

JNTO tài trợ chương trình hướng dẫn du khách với khoảng 50.000 tình nguyện viên song ngữ sẵn sàng hỗ trợ du khách nước ngoài. Họ thường xuất hiện với huy hiệu có biểu tượng bồ câu trắng và quả địa cầu.

Trên khắp Nhật Bản có hơn 80 nhóm SGG (Hướng dẫn du khách phân theo hệ thống) bao gồm chủ yếu là sinh viên, nội trợ và nhân viên/cán bộ về hưu. Họ tham gia vào một loạt các hoạt động bằng cách sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ nước ngoài của mình. Một số nhóm cung cấp cho du khách những tour dạo bộ miễn phí, theo đó du khách chỉ cần thu xếp ngày, giờ và đi đến những nơi đã định sẵn. Một số nhóm lại sẵn sàng đáp ứng tùy theo yêu cầu của du khách.

Vì họ là tình nguyện viên nên không tính phí dịch vụ. Theo dự kiến thì bạn chỉ phải trả tiền chi phí đi lại, vé vào cổng tại các điểm du lịch và bữa ăn nếu bạn ăn chung với họ.
Hướng dẫn viên - Thông dịch chuyên nghiệp:

Bạn có thể sử dụng dịch vụ này thông qua Hiệp hội Hướng dẫn Nhật Bản (Điện thoại: 03-3213-2706. Fax: 03-3213-2707) hoặc Liên đoàn Hướng dẫn Nhật Bản (Điện thoại: 03-3380-6611. Fax: 03-3380-6609). Tổng cộng có khoảng 1.500 hướng dẫn viên, thông dịch viên được cấp phép đăng ký với các tổ chức này.

30.8.14 11:49

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen